Vakblad Bulk

Vakblad Bulk richt zich op de procesindustrie in de sectoren voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, agro-industrie en minerale industrie.

De artikelen in Vakblad Bulk gaan over de verwerking van stortgoederen zoals poeders, granulaten en pellets.
De thema’s die aan de orde komen, zijn onder te verdelen in drie categorieën:
• intern transport (pneumatisch transport, bandtransport, elevatoren, etc.)
• opslag (silo’s, big bags, verpakken, etc.)
• unit operations (malen, zeven, drogen, koelen, etc.).
Gezien de breedte van de lezersmarkt wordt in elke uitgave aan deze thema’s aandacht gegeven.
Voorts schrijft Vakblad Bulk regelmatig over onderwerpen die aan intern transport, opslag en unit operations zijn gerelateerd, zoals wegen & doseren, procesautomatisering, energiebesparing, milieu & veiligheid en stofbestrijding.

Bulk Magazine