Berichten

Installatie volgens de IEC 60079-14 – Aarding en vereffening

Tijdens deze sessie worden de verschillen uitgelegd tussen aarding en vereffening aan de hand van praktijkvoorbeelden in explosiegevaarlijke omgevingen.

Vaak worden aarding en potentiaalvereffening door elkaar gebruikt. Maar het zijn wel degelijk twee verschillende dingen en ze dienen verschillende doelen.

Het is belangrijk om de verschillen en achtergronden te kennen om aarding en vereffening op de juiste manier toe te kunnen passen. Aarding is noodzakelijk om opgebouwde elektrostatische lading of elektrische foutstromen veilig af te kunnen voeren naar aarde. Potentiaalvereffening is noodzakelijk om potentiaalverschillen tussen geleidende delen en hierdoor optredende ontstekingsrisico’s door vonkvorming te beperken. Beide hebben dus een ander doel en daarom worden er ook verschillende eisen aan gesteld.

Tijdens de lezing worden de verschillen en de achtergronden van beide termen verder uitgelegd. Dit doen we aan de hand van voorbeelden waarbij we tonen hoe apparatuur geaard en installatiedelen vereffend kunnen worden.

Met name het belang van aarding en vereffening en de voorschriften en eisen volgens de IEC 60079-14 worden uitgebreid uitgelegd en gedemonstreerd.

Deze presentie wordt gehouden door Michiel Bakker.

Michiel Bakker van MIBEX