Statische elektriciteit en demonstratie

Statische elektriciteit is een algemeen gebruikte term en één van de potentiële ontstekingsbronnen die beoordeeld dient te worden in explosiegevaarlijke omgevingen.

Vaak wordt statische elektriciteit als verzamelnaam gebruikt, maar bij de beoordeling van ontstekingsrisico’s door statische elektriciteit is het van groot belang om goed te kijken naar de vorm van elektrostatische ontlading die optreedt. Deze wordt mede bepaald door de betreffende materiaaleigenschappen, omgevingsomstandigheden en bijvoorbeeld snelheden. In deze sessie zal uitleg worden gegeven over verschillende opladingsmechanismes, relevante materiaaleigenschappen en met name ook de ontladingsmechanismes, zoals de borstelontlading, vonkontlading en glijborstelontlading.

Statische elektriciteit - borstelontlading

Aan de hand van demonstraties worden de verschillen tussen de ontladingsvormen uitgelegd. De relatie tussen de verschillende ontladingsvormen en explosieve atmosferen met gas of stofmengsels worden hierbij toegelicht. Tot slot wordt uitgelegd hoe statische elektriciteit in de praktijk beoordeeld en getest kan worden. Het meten aan elektrostatisch geladen installatiedelen, het demonsteren van ontladingen en het tonen van de effecten van maatregelen zal voor het nodige spektakel zorgen.

Deze presentatie wordt gegeven door Albert Schuiling en Michiel Bakker.

Michiel Bakker van MIBEX Albert Schuiling