Pol-Safety Veiligheidsadviseurs

Pol-Safety Veiligheidsadviseurs is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op de technische veiligheid: explosieveiligheid, procesveiligheid en CE-markering van machines en installaties vormen  de drie pijlers van de dienstverlening. Pol-Safety Veiligheidsadviseurs is een klein adviesbureau dat zich kenmerkt door korte lijnen en direct contact met inhoudelijk deskundigen

Werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • Opstellen explosieveiligheidsdocumenten
  • vaststellen van Atex gevarenzone-indelingen
  • Uitvoeren van Atex ontstekingsanalyses
  • CE-markering en Ex-certificering van machines en installaties voor gebruik in explosiegevaarlijk gebied (Atex 114)
  • CE-markering van machines en installaties volgens o.a. machinerichtlijn en richtlijn drukapparatuur
  • Safety engineering vanaf de tekentafel

De dienstverlening van Pol-Safety Veiligheidsadviseurs kenmerkt zich door een praktische kijk op zaken. Met inhoudelijke expertise en gezond verstand wordt samen met opdrachtgevers naar praktische oplossingen voor soms lastige vraagstukken gezocht.

Pol Safety Veiligheidsadviseurs

www.pol-safety.nl