Inspectie van elektrische en mechanische apparatuur in ATEX zones

Inspectie van elektrische en mechanische apparatuur in ATEX zones is noodzakelijk om de kans op ontstekingsbronnen ook in de gebruiksfase van apparatuur te beperken.

Ex-gecertificeerde apparatuur bezit bijzondere eigenschappen, waardoor ontstekingsbronnen worden beheerst. Het is belangrijk dat deze eigenschappen tijdens de levensduur van Ex-apparatuur in stand blijven. Daarom zijn inspecties voor de eerste ingebruikstelling en vervolgens doorlopende inspecties noodzakelijk.

Voor elektrische Ex-apparatuur dienen deze inspecties te worden uitgevoerd volgens de IEC 60079-17. Zowel de startinspectie voor eerste ingebruikstelling als de periodieke inspecties zijn per beschermingswijze tegen ontsteking duidelijk beschreven. Het kunnen uitvoeren van deze inspecties vraagt om kennis van de Ex-beschermingswijzen en algemene elektrotechnische kennis. De IEC 60079-17 geeft aan welke kennis en vaardigheden vereist zijn voor het kunnen uitvoeren van inspecties.

Voor mechanische Ex-apparatuur is er geen norm beschikbaar voor inspectie. Instructies voor de inspectie zoek je in eerste instantie in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Daarnaast kun je inspectielijsten gebruiken die gebaseerd zijn op de beschermingswijzen voor mechanische apparatuur (Ex h: c, b, k). Voor eerste ingebruikname moet worden gecontroleerd of de apparatuur volgens de voorschriften van de fabrikant is geïnstalleerd. Oude mechanische apparatuur (zonder Ex-markering) dient tevens op basis van een ontstekingsanalyse te worden beoordeeld.

Deze presentatie wordt gegeven door Andries Brakke.

Andries Brakke, initiatiefnemer van het ATEX Event