Naam: Heinz Pol

Achtergrond: HBO Milieuchemie (1996), post HBO Hogere Veiligheidskunde (2002)

Bedrijf: eigenaar Pol-Safety Veiligheidsadviseurs (2006)

Functie: consultant explosieveiligheid en machineveiligheid

Heinz Pol (1974) heeft een chemische basisachtergrond. Sinds 1996 is hij werkzaam geweest als arbeidshygiënist bij verschillende arbodiensten. In die hoedanigheid heeft hij onder andere veel onderzoek gedaan naar het vrijkomen van gevaarlijke stoffen op werkplekken en de effecten ervan op medewerkers. Sinds 2002 is hij zich als gecertificeerd hoger veiligheidskundige meer gaan focussen op de veiligheidskundige aspecten van het werk. Daarbij sluit het vakgebied explosieveiligheid goed aan op zijn chemische achtergrond en op de ervaringen die hij heeft opgedaan bij zijn eerdere werk als arbeidshygiënist.

Sinds 2006 heeft hij zijn eigen adviesbureau Pol-Safety waarbij hij zich toelegt op technische veiligheid: explosieveiligheid, procesveiligheid en CE-markering van machines en installaties vormen daarbij de pijlers van zijn bedrijf. Sindsdien heeft hij voor veel bedrijven explosieveiligheids-documenten opgesteld, ATEX risicobeoordelingen uitgevoerd en machines en installaties getoetst aan de eisen van de ATEX 114 richtlijn ten behoeve van certificering.

Bij het uitvoeren van zijn werk heeft hij een praktische kijk op zaken. Normen en richtlijnen beschouwt hij als hulpmiddelen en richtinggevend maar zeker niet als leidend. Met inhoudelijke expertise en gezond verstand zoekt hij samen met zijn opdrachtgevers naar praktische oplossingen voor soms lastige vraagstukken.

Heinz Pol van Pol Safety