Gascamera Services: Elk jaar miljoenen kuubs gas onbenut de lucht in

Gascamera Services is exposant op het ATEX Event 2018 en dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. Gascamera Services zet geavanceerde apparatuur in die op basis van onder andere Optical Gas Imaging (OGI) reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar maakt.

Gascamera Services voert inspecties uit voor het opsporen en in kaart brengen van gaslekkages en adviseert en ondersteunt bij de reparatie en het preventief voorkomen van lekkages. Dit in de gehele gassector waaronder: biogas, stortgas, industrie en aardgas.

De camera maakt gassen, waaronder methaan, zichtbaar. Dit gas is het hoofdcomponent van zowel aardgas, biogas als stortgas. Methaan is een gemakkelijk ontvlambaar gas waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast is methaan een broeikasgas dat over 100 jaar gerekend 25 maal sterker is dan CO2. De broeikasgasemissie door methaan in Nederland wordt over 2017 geschat op 29 miljard CO2 equivalent, zo’n 15% van de totale broeikasgasemissie in Nederland. Het opsporen en verhelpen van gaslekkages zorgt naast het verhogen van de veiligheid en het verlagen van schadelijke milieu emissies voor een hoger installatierendement.

Veel inspecties worden preventief uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een productie- of gebruikslocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden vaak toch één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

Gascamera services voert inspecties uit van onder andere biogas- en aardgasinstallaties bij de industrie, rioolwaterslibgistingsinstallaties, agrarische vergisters, en stortgaslocaties De inspecties worden door gediplomeerde specialisten uitgevoerd volgens alle geldende normen en richtlijnen.

Biogas Holland en Ekwadraat hebben voor deze samenwerking gekozen op basis van overeenkomstige doelstellingen en elkaars aanvullende expertises. Adviesbureau Ekwadraat begeleidt bedrijven en overheden in de energietransitie door onafhankelijk advies te leveren over emissiereductie, energiebesparing, duurzame energieproductie en transitiemanagement. Biogas Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en het beheren van biogasinstallaties.
Samen willen de bedrijven met de oprichting van Gascamera Services stevig bijdragen aan het terugdringen van schadelijke emissies en het verhogen van de veiligheid.

“Werken aan een veilige duurzame omgeving door het effectief opsporen en terugdringen van schadelijke emissies.”

www.gascamera.nl