Jobcom ATEX bekabeling – EX d, e en i oplossingen

Jobarco is een importeur en distributeur van elektrotechnische kabels en toebehoren. Ons kabelpakket bestaat naast de standaard types vooral uit kabels voor specifieke toepassingen. Jobarco produceert innovatieve kabels die inhaken op de laatste ontwikkelingen in de markt. Op deze wijze is ook ons ATEX kabelpakket ontstaan.

Bekabeling van apparatuur in zones met explosiegevaar dient te voldoen aan voorwaarden die gesteld zijn in Annex E.1 van de ATEX-norm NEN-EN-IEC-60079-14:2014. In een Ex d omgeving is een risico aanwezig van transport van gas door de kabel.  De annex beschrijft de eisen voor gasdoorlaatbaarheid van kabel en de te volgen testprocedure. Jobarco heeft hier speciaal ontworpen en door KIWA Exvision goedgekeurde testapparatuur voor in huis.

De speciaal ontworpen serie Jobcom ATEX d omvat instrumentatiekabels met een specifieke EX constructie. De serie voldoet daarmee aan de eisen voor gasdoorlaatbaarheid en kan in EX d toepassingen gebruikt worden. Daarnaast zijn veel afmetingen uit de stuurstroomkabelseries Kemaflex (type KVCC en KVCY) en de halogeenvrije Ecoflex serie (type HH-JZ en HCH-JZ) getest en goedgekeurd voor EX d toepassingen.

www.jobarco.com

Inspectie van elektrische en mechanische apparatuur in ATEX zones

Inspectie van elektrische en mechanische apparatuur in ATEX zones is noodzakelijk om de kans op ontstekingsbronnen ook in de gebruiksfase van apparatuur te beperken.

Ex-gecertificeerde apparatuur bezit bijzondere eigenschappen, waardoor ontstekingsbronnen worden beheerst. Het is belangrijk dat deze eigenschappen tijdens de levensduur van Ex-apparatuur in stand blijven. Daarom zijn inspecties voor de eerste ingebruikstelling en vervolgens doorlopende inspecties noodzakelijk.

Voor elektrische Ex-apparatuur dienen deze inspecties te worden uitgevoerd volgens de IEC 60079-17. Zowel de startinspectie voor eerste ingebruikstelling als de periodieke inspecties zijn per beschermingswijze tegen ontsteking duidelijk beschreven. Het kunnen uitvoeren van deze inspecties vraagt om kennis van de Ex-beschermingswijzen en algemene elektrotechnische kennis. De IEC 60079-17 geeft aan welke kennis en vaardigheden vereist zijn voor het kunnen uitvoeren van inspecties.

Voor mechanische Ex-apparatuur is er geen norm beschikbaar voor inspectie. Instructies voor de inspectie zoek je in eerste instantie in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Daarnaast kun je inspectielijsten gebruiken die gebaseerd zijn op de beschermingswijzen voor mechanische apparatuur (Ex h: c, b, k). Voor eerste ingebruikname moet worden gecontroleerd of de apparatuur volgens de voorschriften van de fabrikant is geïnstalleerd. Oude mechanische apparatuur (zonder Ex-markering) dient tevens op basis van een ontstekingsanalyse te worden beoordeeld.

Deze presentatie wordt gegeven door Andries Brakke.

Andries Brakke, initiatiefnemer van het ATEX Event

Sessie: Het repareren van (ATEX) elektrische en mechanische apparatuur

Tijdens deze sessie legt Michiel uit welke eisen er gesteld worden aan het repareren en reviseren van ATEX apparatuur en vooral ook waarom deze eisen er zijn. Daarbij komen de verschillen tussen elektrische en niet-elektrische apparatuur aan bod en de werkplaatscertificering volgens IECEx 03-5. Tot slot zal er een vertaalslag gemaakt worden naar relevante eisen voor eigen monteurs en werkplaatsen van eindgebruikers.

Deze presentatie wordt gegeven door Michiel Bakker

Michiel Bakker - spreker ATEX Event 2018

Kolmer: ATEX en elektromotoren – wie helpt in het oerwoud van regels?

Kolmer Elektromotoren heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de elektromotoren industrie. In die tijd is er veel ervaring en kennis opgedaan om samen met de klant de juiste elektromotor te kiezen. Van standaard motoren tot speciaal gefabriceerde motoren volgens ATEX-richtlijnen.

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Op basis van deze richtlijnen kunnen legio verschillende uitvoeringen van elektromotoren gemaakt worden. We helpen u daarom graag verder om duidelijkheid te krijgen in deze moeilijke materie. Wij nemen de tijd om u uitleg te geven over motoren die werkzaam zijn in verschillende gasgroepen (A, B en C), stofgroepen en elektromotoren in verschillende temperatuurklassen (T1 t/m T6). Ook een ATEX-training op locatie behoort tot de mogelijkheden.

In de praktijk blijkt het niet makkelijk om een leverancier te vinden die in alle ATEX-categorieën een oplossing kan bieden. Bij Kolmer is dat wel mogelijk. Met onze merken Cantoni en Cemp leveren we ATEX-motoren voor mijnbouw en industrie (zone 1, 2, 21, 22) en zijn we onderdeel van het wereldwijde Cemp-netwerk dat reparatiewerkzaamheden uit mag voeren aan ATEX-motoren.

De ATEX-motoren van Kolmer zijn veelal uit voorraad leverbaar, wat inhoudt dat een snelle levertijd gegarandeerd kan worden. Bent u op zoek naar een elektromotor tussen 0,12kW en 250kW? Dan bieden wij bij Kolmer u de perfecte match voor uw ATEX motor.

Kolmer Elektromotoren is aanwezig op het ATEX Event 2018. Hier staan onze specialisten klaar voor u. Spreek ons gerust aan, we denken graag mee naar een passende oplossing omtrent uw ATEX motor.

Kolmer ATEX motoren

www.kolmer.nl

Gascamera Services: Elk jaar miljoenen kuubs gas onbenut de lucht in

Gascamera Services is exposant op het ATEX Event 2018 en dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. Gascamera Services zet geavanceerde apparatuur in die op basis van onder andere Optical Gas Imaging (OGI) reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar maakt.

Gascamera Services voert inspecties uit voor het opsporen en in kaart brengen van gaslekkages en adviseert en ondersteunt bij de reparatie en het preventief voorkomen van lekkages. Dit in de gehele gassector waaronder: biogas, stortgas, industrie en aardgas.

De camera maakt gassen, waaronder methaan, zichtbaar. Dit gas is het hoofdcomponent van zowel aardgas, biogas als stortgas. Methaan is een gemakkelijk ontvlambaar gas waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast is methaan een broeikasgas dat over 100 jaar gerekend 25 maal sterker is dan CO2. De broeikasgasemissie door methaan in Nederland wordt over 2017 geschat op 29 miljard CO2 equivalent, zo’n 15% van de totale broeikasgasemissie in Nederland. Het opsporen en verhelpen van gaslekkages zorgt naast het verhogen van de veiligheid en het verlagen van schadelijke milieu emissies voor een hoger installatierendement.

Veel inspecties worden preventief uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een productie- of gebruikslocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden vaak toch één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

Gascamera services voert inspecties uit van onder andere biogas- en aardgasinstallaties bij de industrie, rioolwaterslibgistingsinstallaties, agrarische vergisters, en stortgaslocaties De inspecties worden door gediplomeerde specialisten uitgevoerd volgens alle geldende normen en richtlijnen.

Biogas Holland en Ekwadraat hebben voor deze samenwerking gekozen op basis van overeenkomstige doelstellingen en elkaars aanvullende expertises. Adviesbureau Ekwadraat begeleidt bedrijven en overheden in de energietransitie door onafhankelijk advies te leveren over emissiereductie, energiebesparing, duurzame energieproductie en transitiemanagement. Biogas Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en het beheren van biogasinstallaties.
Samen willen de bedrijven met de oprichting van Gascamera Services stevig bijdragen aan het terugdringen van schadelijke emissies en het verhogen van de veiligheid.

“Werken aan een veilige duurzame omgeving door het effectief opsporen en terugdringen van schadelijke emissies.”

www.gascamera.nl

Video: Voor een explosie heb je drie zaken nodig

Dagvoorzitter Harm-Jan Riksen weet al hoe het zit met explosiegevaar. Je hebt drie zaken nodig voor een ontploffing, te weten brandstof, zuurstof en een ontsteking. Dat alles in de juiste verhouding, en dan krijg je BOEM. Kind kan de was doen, toch?

Harm-Jan Riksen

Harm-Jan Riksen is dagvoorzitter tijdens het ATEX Event 2018. Deze Groninger voelt zich net zo makkelijk thuis op een internationaal congres als bij een regionaal seminar.

Chris Schiepers

Chris Schiepers spreekt op het ATEX Event 2018 over de uitdagingen van ATEX-zonering in de farmaceutische industrie.