Jobcom ATEX bekabeling – EX d, e en i oplossingen

Jobarco is een importeur en distributeur van elektrotechnische kabels en toebehoren. Ons kabelpakket bestaat naast de standaard types vooral uit kabels voor specifieke toepassingen. Jobarco produceert innovatieve kabels die inhaken op de laatste ontwikkelingen in de markt. Op deze wijze is ook ons ATEX kabelpakket ontstaan.

Bekabeling van apparatuur in zones met explosiegevaar dient te voldoen aan voorwaarden die gesteld zijn in Annex E.1 van de ATEX-norm NEN-EN-IEC-60079-14:2014. In een Ex d omgeving is een risico aanwezig van transport van gas door de kabel.  De annex beschrijft de eisen voor gasdoorlaatbaarheid van kabel en de te volgen testprocedure. Jobarco heeft hier speciaal ontworpen en door KIWA Exvision goedgekeurde testapparatuur voor in huis.

De speciaal ontworpen serie Jobcom ATEX d omvat instrumentatiekabels met een specifieke EX constructie. De serie voldoet daarmee aan de eisen voor gasdoorlaatbaarheid en kan in EX d toepassingen gebruikt worden. Daarnaast zijn veel afmetingen uit de stuurstroomkabelseries Kemaflex (type KVCC en KVCY) en de halogeenvrije Ecoflex serie (type HH-JZ en HCH-JZ) getest en goedgekeurd voor EX d toepassingen.

www.jobarco.com

Kolmer: ATEX en elektromotoren – wie helpt in het oerwoud van regels?

Kolmer Elektromotoren heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de elektromotoren industrie. In die tijd is er veel ervaring en kennis opgedaan om samen met de klant de juiste elektromotor te kiezen. Van standaard motoren tot speciaal gefabriceerde motoren volgens ATEX-richtlijnen.

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Op basis van deze richtlijnen kunnen legio verschillende uitvoeringen van elektromotoren gemaakt worden. We helpen u daarom graag verder om duidelijkheid te krijgen in deze moeilijke materie. Wij nemen de tijd om u uitleg te geven over motoren die werkzaam zijn in verschillende gasgroepen (A, B en C), stofgroepen en elektromotoren in verschillende temperatuurklassen (T1 t/m T6). Ook een ATEX-training op locatie behoort tot de mogelijkheden.

In de praktijk blijkt het niet makkelijk om een leverancier te vinden die in alle ATEX-categorieën een oplossing kan bieden. Bij Kolmer is dat wel mogelijk. Met onze merken Cantoni en Cemp leveren we ATEX-motoren voor mijnbouw en industrie (zone 1, 2, 21, 22) en zijn we onderdeel van het wereldwijde Cemp-netwerk dat reparatiewerkzaamheden uit mag voeren aan ATEX-motoren.

De ATEX-motoren van Kolmer zijn veelal uit voorraad leverbaar, wat inhoudt dat een snelle levertijd gegarandeerd kan worden. Bent u op zoek naar een elektromotor tussen 0,12kW en 250kW? Dan bieden wij bij Kolmer u de perfecte match voor uw ATEX motor.

Kolmer Elektromotoren is aanwezig op het ATEX Event 2018. Hier staan onze specialisten klaar voor u. Spreek ons gerust aan, we denken graag mee naar een passende oplossing omtrent uw ATEX motor.

Kolmer ATEX motoren

www.kolmer.nl

Gascamera Services: Elk jaar miljoenen kuubs gas onbenut de lucht in

Gascamera Services is exposant op het ATEX Event 2018 en dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. Gascamera Services zet geavanceerde apparatuur in die op basis van onder andere Optical Gas Imaging (OGI) reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar maakt.

Gascamera Services voert inspecties uit voor het opsporen en in kaart brengen van gaslekkages en adviseert en ondersteunt bij de reparatie en het preventief voorkomen van lekkages. Dit in de gehele gassector waaronder: biogas, stortgas, industrie en aardgas.

De camera maakt gassen, waaronder methaan, zichtbaar. Dit gas is het hoofdcomponent van zowel aardgas, biogas als stortgas. Methaan is een gemakkelijk ontvlambaar gas waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast is methaan een broeikasgas dat over 100 jaar gerekend 25 maal sterker is dan CO2. De broeikasgasemissie door methaan in Nederland wordt over 2017 geschat op 29 miljard CO2 equivalent, zo’n 15% van de totale broeikasgasemissie in Nederland. Het opsporen en verhelpen van gaslekkages zorgt naast het verhogen van de veiligheid en het verlagen van schadelijke milieu emissies voor een hoger installatierendement.

Veel inspecties worden preventief uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een productie- of gebruikslocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden vaak toch één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

Gascamera services voert inspecties uit van onder andere biogas- en aardgasinstallaties bij de industrie, rioolwaterslibgistingsinstallaties, agrarische vergisters, en stortgaslocaties De inspecties worden door gediplomeerde specialisten uitgevoerd volgens alle geldende normen en richtlijnen.

Biogas Holland en Ekwadraat hebben voor deze samenwerking gekozen op basis van overeenkomstige doelstellingen en elkaars aanvullende expertises. Adviesbureau Ekwadraat begeleidt bedrijven en overheden in de energietransitie door onafhankelijk advies te leveren over emissiereductie, energiebesparing, duurzame energieproductie en transitiemanagement. Biogas Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en het beheren van biogasinstallaties.
Samen willen de bedrijven met de oprichting van Gascamera Services stevig bijdragen aan het terugdringen van schadelijke emissies en het verhogen van de veiligheid.

“Werken aan een veilige duurzame omgeving door het effectief opsporen en terugdringen van schadelijke emissies.”

www.gascamera.nl

7Solutions gasdetectie

Explosieveiligheid begint met het wegnemen van het risico. Als dat niet lukt, zal het risico beperkt moeten worden. Gasdetectie kan u daarbij helpen. 7Solutions helpt u graag aan een oplossing op maat!

Denk bijvoorbeeld aan een draagbare gasdetector voor persoonlijke veiligheid, een stationaire meetkop, gasmeetbuisjes of een gaslekzoeker. Dit is niet alles, ook kalibratiegasflessen en onze reparatie/kalibratie service behoren tot ons uitgebreide pakket aan diensten. Naast het leveren van vastopgestelde en portable gasdetectoren hebben we een breed assortiment als het gaat om het huren van gasdetectie toestellen.

Onze zeer ervaren gasdetectiedeskundigen gaan graag met u in gesprek om een plan samen te stellen voor uw specifieke situatie. Wij maken hierbij gebruik van ons volledige productportfolio, bestaande uit gespecialiseerde gasdetectiemerken. Waaronder ook de wereldwijd gerenommeerde topmerken.

Bij onze VCA-gecertificeerde service- en kalibratie afdeling is uw gasdetector in goede handen voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt en/of kalibratie. 7Solutions kan u van A tot Z ontzorgen op het gebied van gasdetectie.

www.7solutions.nl

7Solutions gasdetectie is exposant op het ATEX Event 2018

Vakblad Bulk

Vakblad Bulk richt zich op de procesindustrie in de sectoren voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, agro-industrie en minerale industrie.

De artikelen in Vakblad Bulk gaan over de verwerking van stortgoederen zoals poeders, granulaten en pellets.
De thema’s die aan de orde komen, zijn onder te verdelen in drie categorieën:
• intern transport (pneumatisch transport, bandtransport, elevatoren, etc.)
• opslag (silo’s, big bags, verpakken, etc.)
• unit operations (malen, zeven, drogen, koelen, etc.).
Gezien de breedte van de lezersmarkt wordt in elke uitgave aan deze thema’s aandacht gegeven.
Voorts schrijft Vakblad Bulk regelmatig over onderwerpen die aan intern transport, opslag en unit operations zijn gerelateerd, zoals wegen & doseren, procesautomatisering, energiebesparing, milieu & veiligheid en stofbestrijding.

Bulk Magazine

MIBEX explosion safety expert

MIBEX is in 2010 opgericht door Michiel Bakker en is een eenmanszaak op het gebied van ATEX en IECEx.

MIBEX begeleidt fabrikanten bij het ontwerpen, bouwen, documenteren en certificeren van explosieveilige apparatuur. Daarnaast verzorgt MIBEX trainingen aan fabrikanten, installateurs of monteurs. Tevens voert MIBEX veel inspecties uit op nieuwe of bestaande installaties en skids. Met name ATEX 114 gericht, of ATEX 153 aspecten ten aanzien van ontwerp, selectie, installatie, onderhoud en reparatie van apparatuur. Zowel voor gas- als stofomgevingen en zowel elektrisch als mechanisch. Als eenmanszaak werkt MIBEX veel samen met collega adviseurs uit een groot netwerk waarbij iedereen zo hun eigen specialisme binnen het ATEX speelveld kan inbrengen.

 

mibex explosion safety expert

www.mibex.nl

Pol-Safety Veiligheidsadviseurs

Pol-Safety Veiligheidsadviseurs is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op de technische veiligheid: explosieveiligheid, procesveiligheid en CE-markering van machines en installaties vormen  de drie pijlers van de dienstverlening. Pol-Safety Veiligheidsadviseurs is een klein adviesbureau dat zich kenmerkt door korte lijnen en direct contact met inhoudelijk deskundigen

Werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn onder andere:

 • Opstellen explosieveiligheidsdocumenten
 • vaststellen van Atex gevarenzone-indelingen
 • Uitvoeren van Atex ontstekingsanalyses
 • CE-markering en Ex-certificering van machines en installaties voor gebruik in explosiegevaarlijk gebied (Atex 114)
 • CE-markering van machines en installaties volgens o.a. machinerichtlijn en richtlijn drukapparatuur
 • Safety engineering vanaf de tekentafel

De dienstverlening van Pol-Safety Veiligheidsadviseurs kenmerkt zich door een praktische kijk op zaken. Met inhoudelijke expertise en gezond verstand wordt samen met opdrachtgevers naar praktische oplossingen voor soms lastige vraagstukken gezocht.

Pol Safety Veiligheidsadviseurs

www.pol-safety.nl

Conductive opleidingen & advies

Conductive is het bedrijf van Albert Schuiling, specialist in praktijkgerichte opleidingen en advies. Het bedrijf heeft zijn oorsprong in de techniek. Vakgebieden lopen echter steeds meer in elkaar over. Dit maakt het waarborgen van veiligheid en vakbekwaamheid in organisaties steeds belangrijker.

Praktijkgericht
Conductive legt zich toe op het “praktijkgericht opleiden en adviseren in de beroepscontext”. Daarom staat bij ons de mens in zijn werkomgeving centraal. Om alle factoren die bijdragen aan effectief leren te gebruiken is Conductive Learning© ontwikkeld. Een methode die zelfs bij groepsonderwijs per cursist maatwerk kan leveren in lesstof en onderwijsvorm. Van e-learning tot praktijktrainingen.

Conductive verzorgt tevens projecbeheer en -begeleiding volgens de laatste inzichten. Hiervoor wordt Prince2 als methodiek gebruikt.

Vakgebieden

Veiligheid en arbo
NEN-EN 50110/NEN 3140
explosieveiligheid (Atex 153)

Techniek
Elektrotechniek (NEN 1010 en NEN 61439)
Powerquality
Machineveiligheid (NEN-EN 60204-1)
exposieveiligheid (Atex 114)

www.conductive.nl

conductive opleidingen en advies

Adinex – advies in explosieveiligheid

Adinex NV staat voor ADvies IN EXplosieveiligheid en biedt U de volgende diensten aan:

 • Bepalen van stofexplosie – en gasexplosiekarakteristieken volgens de recentste standaarden en normen
 • Verlenen van deskundig advies met betrekking tot explosieveiligheid en de ATEX-richtlijnen
 • Onderzoeken van explosierisico’s, uitvoeren van risicoanalyses voor bestaande en nieuwe installaties
 • Organiseren van studiedagen, workshops, seminaries en demonstraties rond de thema’s explosies, explosiekarakteristieken, ontstekingsbronnen, explosiebeveiliging en de ATEX-richtlijnen.
 • Expertises en onderzoek van schadegevallen

Adinex NV kan hiervoor rekenen op een jarenlange wetenschappelijke en praktische ervaring op het vlak van explosiefenomenen en productieprocessen. De kennis van de invloed van procesparameters op de explosiekarakteristieken en -risico’s is hierbij van cruciaal belang.

Adinex NV is een spin-off bedrijf van de K.U.Leuven dat is ontstaan vanuit de onderzoeksgroep explosieveiligheid van het departement Werktuigkunde. Door de nauwe contacten met het Laboratorium voor Industriële Veiligheid, vooral op het vlak van gasexplosiekarakteristieken, worden de recentste ontwikkelingen op het vlak van theoretisch en experimenteel explosieonderzoek van dichtbij gevolgd. Adinex NV wendt deze onderzoeksresultaten aan om nog beter de vragen vanuit de industrie te beantwoorden.

Adinex NV biedt een duidelijk antwoord op uw vragen en levert een praktische oplossing voor uw explosieproblematiek.

www.adinex.be

Logo Adinex