Atex zonering: Praktijk vs. norm

Hoe stel je een realistische ATEX zonering op die aansluit bij de dagelijkse praktijk en bij de beleving van leidinggevenden en medewerkers?

Aan de hand van een praktijkopstelling in de zaal zal worden toegelicht hoe een ATEX zonering wordt opgesteld. In Nederland en België is de NPR 7910 een bekende methodiek die veelvuldig wordt toegepast. Deze richtlijnen stelt o.a. minimale eisen aan het ventilatiesysteem om vrijkomende gassen en dampen te verdunnen tot onder een explosiegevaarlijke concentratie. Binnen Europa is de  EN-IEC 60079-10-1 geharmoniseerd, wat inhoudt dat alle lidstaten deze norm als valide beschouwen voor het vaststellen van een gevarenzone-indeling. Toch wordt deze norm in de praktijk niet veel gebruikt.

ATEX zonering praktijk vs norm

In de openingssessie van het ATEX Event zal aan de hand van een praktijkopstelling volgens verschillende methodes een gevarenzone-indeling worden opgesteld. Er wordt een beoordeling volgens de NPR 7910-1 uitgevoerd en er wordt een beoordeling volgens de Europese norm EN-IEC 60079-10-1  toegelicht. Overeenkomsten en verschillen in methodiek en in uitkomst zullen daarmee helder worden. Daarnaast wordt bekeken wat het resultaat is wanneer een CFD model of een softwaretool worden toegepast.

Vragen waarop onder andere een antwoord op gekregen wordt zijn:

  • hoe stel je een ATEX zonering vast?
  • wat wordt eigenlijk bedoeld met een ATEX zonering?
  • hoe verhouden onderste explosiegrenzen zich tot andere grenswaarden?
  • moet het ventilatievoud in ruimtes minimaal 4 of 5 zijn?
  • kan niet-gevaarlijk gebied enkel verkregen worden met een redundant ventilatiesysteem?
  • wat is het nut van verificatiemetingen met een LEL of PID meter?
  • moeten “ATEX ruimtes” geheel voorzien worden van Ex-gecertificeerd equipment?

Deze presentatie wordt gehouden door Heinz Pol en Filip Verplaetsen

Heinz Pol van Pol Safety

Filip Verplaetsen van Adinex