Adinex – advies in explosieveiligheid

Adinex NV staat voor ADvies IN EXplosieveiligheid en biedt U de volgende diensten aan:

  • Bepalen van stofexplosie – en gasexplosiekarakteristieken volgens de recentste standaarden en normen
  • Verlenen van deskundig advies met betrekking tot explosieveiligheid en de ATEX-richtlijnen
  • Onderzoeken van explosierisico’s, uitvoeren van risicoanalyses voor bestaande en nieuwe installaties
  • Organiseren van studiedagen, workshops, seminaries en demonstraties rond de thema’s explosies, explosiekarakteristieken, ontstekingsbronnen, explosiebeveiliging en de ATEX-richtlijnen.
  • Expertises en onderzoek van schadegevallen

Adinex NV kan hiervoor rekenen op een jarenlange wetenschappelijke en praktische ervaring op het vlak van explosiefenomenen en productieprocessen. De kennis van de invloed van procesparameters op de explosiekarakteristieken en -risico’s is hierbij van cruciaal belang.

Adinex NV is een spin-off bedrijf van de K.U.Leuven dat is ontstaan vanuit de onderzoeksgroep explosieveiligheid van het departement Werktuigkunde. Door de nauwe contacten met het Laboratorium voor Industriële Veiligheid, vooral op het vlak van gasexplosiekarakteristieken, worden de recentste ontwikkelingen op het vlak van theoretisch en experimenteel explosieonderzoek van dichtbij gevolgd. Adinex NV wendt deze onderzoeksresultaten aan om nog beter de vragen vanuit de industrie te beantwoorden.

Adinex NV biedt een duidelijk antwoord op uw vragen en levert een praktische oplossing voor uw explosieproblematiek.

www.adinex.be

Logo Adinex